Nog even geduld…

Nog even geduld…

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de aankomende 14e editie van Europan in Nederland volop bezig. Europan NL is in gesprek over locaties waar de competitie zich op zal richten en over de ruimtelijke vraagstukken voor die plekken.

Hou deze website – tevens under construction – in de gaten voor de laatste ontwikkelingen (scroll down of via menu links) of volg Europan NL op Facebook of Twitter.

Europan 14:
Productive Cities

NIEUWS – 14/10/2016

Maar liefst vijf locaties in Amsterdam – variërend van schoolterrein tot stationsplein – zijn de plaats van handeling voor de komende editie van Europan in Nederland. Dat zijn de gemeente Amsterdam en Europan NL overeengekomen. Nog niet eerder waren alle locaties in één stad. De mogelijkheid tot het opdoen van uiteenlopende, nieuwe ideeën door de inzendingen van deelnemers en tegelijkertijd kansen bieden aan jong talent, is voor Amsterdam reden om de samenwerking met Europan aan te gaan. De lancering van Europan 14 is in februari 2017, dan worden de precieze locaties en opgaven bekend gemaakt.

Amsterdam groeit in een hoog tempo. De gemeente heeft dit voorjaar de ontwikkelingsstrategie Koers 2025 opgesteld, om tot 2025 de bouw van 50.000 nieuwe woningen mogelijk te maken. De plannen bieden ook ruimte aan voorzieningen en bedrijven. Hoe die ontwikkeling vorm gaat krijgen is een interessante opgave waar hard aan gewerkt wordt, maar ook een vraag die aan Europan is voorgelegd. Voor de deelnemers aan Europan 14 is het een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de visie en invulling van deze plannen. 

 

E14 THEMA

De opgaven voor de vijf locaties in Amsterdam sluiten aan bij het thema voor Europan 14, namelijk Productive Cities. In de afgelopen decennia heeft er volop stedelijke vernieuwing in Europa plaatsgevonden, in veel gevallen naar het idee van de gemengde stad. Woningbouw, kantoorruimte, openbare voorzieningen en ontspanning vormen de hoofdmoot van veel stedelijke ontwikkelingsprojecten. Eén programmaonderdeel lijkt daarin systematisch overgeslagen: de maakindustrie. Pakhuizen zijn tot lofts getransformeerd, industriële gebouwen zijn veranderd in kunstcentra en fabrieksterreinen in woonbuurten. Kleinschalige productie in de creatieve sector, praktisch handwerk en ambachtelijke productie, al dan niet gecombineerd met nieuwe toepassingen, zijn naar de randen van de stad getrokken of zelfs naar andere delen op de wereld. De uitdaging is aan de huidige generatie ruimtelijk ontwerpers om alternatieve modellen voor stedelijke ontwikkeling te vinden, die de productieve capaciteit van mensen en ruimte letterlijk verdienstelijk maken. Kortom, hoe kunnen we een productieve stad creëren? En in het geval van Amsterdam, hoe bewaak je als stad die blijvende en duurzame kwaliteit?

Lees meer over het thema van Europan 14.

About

Wat is Europan?

Europan is een Europese ideeënprijsvraag, die ruimtelijke ontwerpers onder de 40 jaar en steden samenbrengt om innovatieve oplossingen voor uitdagende, stedelijke vraagstukken te vinden.
Het doel van Europan is tweeledig: jonge architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten krijgen de unieke kans om een idee tot uitvoering te brengen en tegelijkertijd biedt de prijsvraag deelnemende steden een frisse kijk op stedelijke ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat een platform voor continu debat en praktijkgericht onderzoek naar het ruimtelijke kader van de Europese samenleving.

Europan is een tweejaarlijkse competitie waar zo’n 15 tot 20 Europese landen aan meedoen. Samen stellen deze landen locaties ter beschikking waar ontwerpers daadwerkelijk aan de slag kunnen. Deelnemers kunnen vervolgens voor een locatie naar keuze een ontwerp inzenden. Een jury van nationale en internationale specialisten op het gebied van architectuur en stedenbouw beoordeelt per land de inzendingen.

...en Europan NL?

Europan NL is verantwoordelijk voor de organisatie van het Nederlandse deel van de Europese prijsvraag. De stichting is een collectief van oud-Europanwinnaars. Zij zetten hun enthousiasme en ervaring in om jongere generaties ontwerpers een zelfde duwtje in de rug te geven bij het starten van hun loopbaan als zij zelf ooit kregen door Europan. Ook het laagdrempelig houden van de competitie heeft hun bijzondere aandacht. Europan NL heeft in 2016 de organisatie van de prijsvraag overgenomen van Europan Nederland, dat verantwoordelijk was voor de edities van voorgaande jaren in ons land.

Team

Bestuur Stichting Europan NL

Helena Casanova
André Kempe
Madir Shah
Olof van de Wal
Jonathan Woodroffe

Secretariaat

info@europan.nl

Communicatie

pr@europan.nl