Nog even geduld…

Nog even geduld…

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de aankomende 14e editie van Europan in Nederland volop bezig. Europan NL is in gesprek met mogelijke partners over locaties waar de competitie zich op zal richten en over de ruimtelijke vraagstukken voor die plekken.

Hou deze website – tevens under construction – in de gaten voor de laatste ontwikkelingen of volg Europan NL op Facebook of Twitter.

Europan 14:
Productive Cities

In de afgelopen decennia heeft er volop stedelijke vernieuwing in Europa plaatsgevonden, in veel gevallen naar het idee van de gemengde stad. Woningbouw, kantoorruimte, openbare voorzieningen en ontspanning vormen de hoofdmoot van veel stedelijke ontwikkelingsprojecten. Eén programmaonderdeel lijkt daarin systematisch overgeslagen: de maakindustrie. Pakhuizen zijn tot lofts getransformeerd, industriële gebouwen zijn veranderd in kunstcentra en fabrieksterreinen in woonbuurten. Kleinschalige productie in de creatieve sector, praktisch handwerk en ambachtelijke productie, al dan niet gecombineerd met nieuwe toepassingen, zijn naar de randen van de stad getrokken of zelfs naar andere delen op de wereld. De uitdaging is aan de huidige generatie ruimtelijk ontwerpers om alternatieve modellen voor stedelijke ontwikkeling te vinden, die de productieve capaciteit van mensen en ruimte letterlijk verdienstelijk maken. Kortom, hoe kunnen we een productieve stad creëren?

Lees meer over het thema van Europan 14.

About

Wat is Europan?

Europan is een Europese ideeënprijsvraag, die ruimtelijke ontwerpers onder de 40 jaar en steden samenbrengt om innovatieve oplossingen voor uitdagende, stedelijke vraagstukken te vinden.
Het doel van Europan is tweeledig: jonge architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten krijgen de unieke kans om een idee tot uitvoering te brengen en tegelijkertijd biedt de prijsvraag deelnemende steden een frisse kijk op stedelijke ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat een platform voor continu debat en praktijkgericht onderzoek naar het ruimtelijke kader van de Europese samenleving.

Europan is een tweejaarlijkse competitie waar zo’n 15 tot 20 Europese landen aan meedoen. Samen stellen deze landen locaties ter beschikking waar ontwerpers daadwerkelijk aan de slag kunnen. Deelnemers kunnen vervolgens voor een locatie naar keuze een ontwerp inzenden. Een jury van nationale en internationale specialisten op het gebied van architectuur en stedenbouw beoordeelt per land de inzendingen.

...en Europan NL?

Europan NL is verantwoordelijk voor de organisatie van het Nederlandse deel van de Europese prijsvraag. De stichting is een collectief van oud-Europanwinnaars. Zij zetten hun enthousiasme en ervaring in om jongere generaties ontwerpers een zelfde duwtje in de rug te geven bij het starten van hun loopbaan als zij zelf ooit kregen door Europan. Ook het laagdrempelig houden van de competitie heeft hun bijzondere aandacht. Europan NL heeft in 2016 de organisatie van de prijsvraag overgenomen van Europan Nederland, dat verantwoordelijk was voor de edities van voorgaande jaren in ons land.

Team

Bestuur Stichting Europan NL

Helena Casanova
André Kempe
Madir Shah
Olof van de Wal
Jonathan Woodroffe

Secretariaat

Viviana Rubbo
info@europan.nl

Communicatie

Chantal Defesche
pr@europan.nl